Excellence Center for FME

FME World Tour 2014 – Stockholm 22 maj

Sweco och Safe Software hade nöjet att bjuda in till årets största användarträff för FME den 22 maj i Stockholm.
Programvaran FME – GIS-världens svar på den schweiziska armékniven – används av hundratals organisationer
i Sverige. Träffen bjöd, förutom tillfälle att prata med andra användare, på följande föredrag:

Lizard Island: The Making Of – Dean Hintz, Safe Software
An FME Overview.

FME Server – Spindeln i nätverket på Gävle kommun – Peter Jäderkvist, Gävle kommun & Ola Groundstroem, ESRI
Ända sedan 90-talet har Gävle kommun varit flitiga användare av FME. Under 2012 sattes FME Server i drift
och FME-användningen tog fart på allvar. Med hjälp av FME server och en egenutvecklad FME-portal går det
snabbt och enkelt att tillhandahålla geografiska tjänster och data.

Minecraft and 3D – Ulf Månsson, Sweco
See how to craft and build with the power of FME.

Automating cartographic output for building permits – Anders Jürisoo, Helsingborg stad
Using WMS-servers, PostGIS, FME Server and more to setup a web service for printing and emailing
PDF site maps directly to customers.

Exploring the deep ocean with pointclouds – André Reinlert, MMT
A true FME explorer.

Lizard Island: FME On Location – Dean Hintz, Safe Software
FME User Stories from Around the World.

När data harmonieras blir det möjligt att även dela tjänster – Johan Esko, Metria
När vi harmonierar data till gemensamma fastställda datamodeller som t ex inom Inspire blir det
möjligt att skapa generella analystjänster som kan användas av många. Med FME Server är det
nu möjligt att publicera alla typer av OGC-tjänster vilket skapar nya möjligheter, inte minst att
underlätta användningen av Inspire-data som kan vara ganska komplexa för den ”vanliga” användaren.

BIM and indoor GIS – Anton Sandström & Mårten Martinsson, Sweco
How to solve data management at a Nuclear Power Plant.

Lizard Island: Expedition 2014 – Dean Hintz, Safe Software
FME 2014 in Action and handling iNSPIRE, GML & XML, Big Data, MapNikRasterizer,
Server services, OGC and Point Clouds.

FME World Tour

Konferensen riktade sig till alla som är FME-användare, både nya som erfarna, men även till er som är nyfikna och ännu
icke frälsta.

Även i år samarbetade Sweco med Safe Software och andra partners för att få stor variation på föredrag och visa många
exempel från användare runt om i Sverige. Det blev en internationell mix med föredrag på engelska och svenska.

I samband med konferensen erbjöd Sweco en specialkomponerad kurs i Advanced FME Desktop samt en
introduktionskurs i FME Server.

Dean Hintz från Safe Software kom till Stockholm för att inspirera och berätta om FME


deanhintz
Dean is a Senior Analyst on Safe Software’s Professional Services team. A Certified FME
Professional, he is responsible for helping customers design custom applications based
on the FME spatial data transformation platform. Dean also teaches FME training and
provides technical support. Focus areas include XML/GML, OGC web services, raster, 3D,
including applications like EU INSPIRE, AIXM and 3DIMGeo. Prior to joining Safe, Dean
was a senior consultant at Facet Decision Systems. Project implementations included
county planning models, hydroelectric network optimization, and transmission line
siting models. Dean has a B.Sc. in Computer Science (Geography) from Trinity Western
University in Langley, BC.