Excellence Center for FME

FME Server för Kommuner - 19 oktober 2022

Uppstart!
Hur man som kommun kommer igång med FME Server: Uppstart!
Daniel Morosini, GIS-ingenjör, Upplands Väsby kommun

FME Server utanför brandväggen
Hur har Alingsås kommun gjort för att ha publika tjänster som bygger på FME Server: FME Server utanför brandväggen
Anna Larsson, Supportansvarig FME-supporten, Sweco

Best practise - FME Server uppgradering
Ta del av experternas tips för att uppgradera FME server: Best practise - FME Server uppgradering
Alingsås kommun genom Mikael Månsson, Partneransvarig FME, Sweco

Stockholms stad och FME-server - idag och framåt
Stockholms stad och FME-server - idag och framåt
Anders Tillegård, FME- & Geodataspecialist på Stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad
Thomas Stenberg, Geodatasamordnare på Stadsledningskontoret, Stockholms stad

Watch the watcher
Hur man kan använda FME Servers egna Rest API: Watch the watcher
Martin Ekstrand, GIS-ingenjör, Staffanstorps kommun

Resan framåt för FME Server
Vad planerar Safe Software för FME Server i framtiden?: Resan framåt för FME Server
Gabriel Hirsch, Affärsutvecklare FME, Sweco
Mikael Månsson, Partneransvarig FME, Sweco